ועדת מכרזים במועצה המקומית להבים

תפקידי ועדת מכרזים

לבדוק הצעות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישור.

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
ד"ר עפר לוי  יו"ר   פעמונית 4 058-4341056  levio123@gmail.com 
 עדי זנד חברה  נרקיס 4   054-4236325  adi@edulog.co.il
 שלומי שטרית חבר  חסידה 14  050-5202888  cacaob7@gmail.com 

הרכב הוועדה – חברי מועצה
מרכזת הוועדה – מזכירת המועצה
מועדי ישיבות – לפי העניין