ועדת למיגור האלימות

 

שם תפקיד כתובת טלפון דוא"ל
יוסי ניסן יו"ר 08-9554761 lc@lehavim.muni.il
רונית דמרי עייאש חברה סופית 14 052-4708975 ronit.damri@icl-group.com
שלומי שטרית חבר חסידה 14 050-5202888 cacaob7@gmail.com
מנהלת מחלקת חינוך חברה 08-9554771 batya@lehavim.muni.il
מנהלת מחלקת רווחה חברה 08-9554770 socialw@lehavim.muni.il
מזכירת המועצה חברה 08-9554780 edna@lehavim.muni.il
שוטר קהילתי חבר 050-7336272 mashak721@gmail.com
קב"ט המועצה חבר 08-9554790 kabat@lehavim.muni.il
יועץ לעינייני אזרחים ותיקים חברה 08-9554791 batias@lehavim.muni.il
צוק חזיזה חבר 054-2887733 tsoock@cctv-il.com
עדי מרסיאנו חברה 052-4717162