ועדת כספים במועצה המקומית להבים

תפקידי ועדת הכספים

דיון והמלצה למליאת המועצה על מסגרת התקציב לשנה פלונית על סעיפיה השונים; מעקב אחר ניצול התקציב לשם מניעת חריגות.

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
         
         
         
         
         
         
         

הרכב הוועדה – חברי מועצה, תושבים

מועדי ישיבות – לרוב בחודשים אוקטובר-דצמבר. וכן במהלך השנה בחודשים יולי-אוגוסט

מרכזת הוועדה – גזבר המועצה