ועדת הנחות במועצה המקומית להבים

תפקידה של ועדת הנחות

קבלת בקשות להנחה, העברתן לגזבר ולמנהל מחלקת הרווחה לקבלת חוות דעתם ובסופו של תהליך קביעת הזכאות להנחה ושיעור ההנחה.

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
ד"ר עפר לוי  יו"ר פעמונית 4  058-4341056 levio123@gmail.com
 רונית דמרי עייאש חברה סופית 14 08-6512921 ronitdamri67@gmail.com
יועץ משפטי חבר
רו"ח ליליאן אדרי חברה גזברית המועצה 08-9554778 gisbarut@lehavim.muni.il
אורי אלימלך חברה מנהלת המח' לשירותים חברתיים 08-9554770 socialw@lehavim.muni.il
  • הרכב הוועדה – 2 חברי מועצה, גזבר, מנהל מחלקת הרווחה, יועץ משפטי
  • מרכזת הוועדה – גזברית המועצה
  • מועדי ישיבות – לפי העניין

 

נוהל ועדת הנחות – להבים 2019