ועדת הנהלה במועצה המקומית להבים

תפקיד ועדת הנהלה לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין ומילוי כל תפקיד אחר שיוטל עליה ע"י המועצה.

 

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
 יוסי ניסן  יו"ר הועדה מרומית 18 08-9554761 lc@lehavim.muni.il
ברוריה אליעז  חברה  כחל 33 052-2887761 bruriaeliaz@gmail.com 
 פרופ' עפר לוי חבר פעמונית 4 058-4341056 levio123@gmail.com 

פרופ' מתי ליפשיץ

חבר

מורן 11

052-6056999 matyl@bgu.ac.il
 עו"ד קובי נודלמן חבר ברכיה 2 050-7431846 arieli848484@gmail.com 
שלומי שטרית חבר חסידה 14 050-5202888 cacaob7@gmail.com 

הרכב הועדה: חברי מועצה

מרכז הועדה: מזכירת המועצה

פרוטוקול הנהלה 3 לשנת 2019

פרוטוקול הנהלה 2 לשנת 2019

פרוטוקול הנהלה 1 לשנת 2019