ועדת ביקורת במועצה מקומית להבים

תפקידי ועדת הביקורת

לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה או נציב תלונות הציבור על המועצה; לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובדו"חות מבקר המועצה; לדון בכל דו"ח ביקורת על המועצה שהוגש כדין; לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.

 שם  תפקיד  כתובת מגורים  טלפון  דוא"ל
         
         
         
 
הרכב הוועדה – חברי מועצה
מרכזת הוועדה – מזכירת המועצה

קישורים בנושא: