חוק ומנהל

מליאת המועצה המקומית להבים: הרכב וטלפונים

על פי סעיף 146 לצו המועצות המקומיות א', פרק א', המועצה מוסמכת לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה, תוך כדי הקפדה על הוראות שר הפנים והחוק.

הסמכויות מגוונות והן כוללות בין היתר: קיום סדר, שלטון תקין וביטחון; חיקוק חוקי עזר; פיתוח תחום המועצה,שיפורו וקידום ענייניהם הכלכליים, הסוציאלים, החברתיים והתרבותיים של התושבים או של חלק מהם. המועצה פועלת בין היתר באמצעות ועדות חובה או רשות המוקמות על ידיה.
המועצה המקומית להבים מונה 9 חברי מועצה נבחרים (כולל ראש המועצה) ומכהנת מחודש 11/2018. ישיבות המועצה מן המניין מתקיימות בכל יום ג' בשבוע הראשון של החודש, בשעה 19:00 במשרדי המועצה והן פתוחות לקהל.

חברי מליאת המועצה המקומית להבים

שם ומשפחה כתובת טלפון דואר אלקטרוני

ניסן יוסי

מרומית 18

08-9554761

lc@lehavim.muni.il

אליעז ברוריה

כחל 33

052-2887761

bruriaeliaz@gmail.com

דמרי עייאש רונית

סופית 14

08-6512921

ronit.damri@icl-group.com

זנד עדי

נרקיס 4

054-4236325

adi@edulog.co.il

פרופ' לוי עפר

פעמונית 4

058-4341056

levio123@gmail.com

פרופ' מתי ליפשיץ

מורן 11

052-6056999

matyl@bgu.ac.il

מימון כפיר

ספיר 13

052-3953511

kfirmaimon@gmail.com

עו"ד נודלמן קובי

ברכיה 2

050-7431846

arieli848484@gmail.com

שטרית שלומי חסידה 14 050-5202888 cacaob7@gmail.com

 

ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 2014

ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 2015

ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 2017

ריכוז החלטות מליאת המועצה לשנת 2018

ריכוז החלטות מליאת המועצה לשנת 2019

ריכוז החלטות מליאת המועצה לשנת 2020