חוק ומנהל

מליאת המועצה המקומית להבים: הרכב וטלפונים

על פי סעיף 146 לצו המועצות המקומיות א', פרק א', המועצה מוסמכת לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה, תוך כדי הקפדה על הוראות שר הפנים והחוק.

הסמכויות מגוונות והן כוללות בין היתר: קיום סדר, שלטון תקין וביטחון; חיקוק חוקי עזר; פיתוח תחום המועצה,שיפורו וקידום ענייניהם הכלכליים, הסוציאלים, החברתיים והתרבותיים של התושבים או של חלק מהם. המועצה פועלת בין היתר באמצעות ועדות חובה או רשות המוקמות על ידיה.
המועצה המקומית להבים מונה 9 חברי מועצה נבחרים (כולל ראש המועצה) ומכהנת מחודש 3/2024. ישיבות המועצה מן המניין מתקיימות בכל יום ג' בשבוע הראשון של החודש, בשעה 19:00 במשרדי המועצה והן פתוחות לקהל.

חברי מליאת המועצה המקומית להבים

שם ומשפחה כתובת טלפון דואר אלקטרוני

אינג' אלעד ארזי

08-9554761

lc@lehavim.muni.il

ד"ר לורן אבישר-אביטן lorraineav@gmail.com
מר צחי אוזן zahicpa@illyf.com
גב' מרים אלגרבלי ma2131958@gmail.com

מר יוסי ניסן

yosi196990@gmail.com

גב' ברוריה אליעז

כחל 33

052-2887761

bruriaeliaz@gmail.com

פרופ' לוי עפר

פעמונית 4

058-4341056

levio123@gmail.com
גב' מירית בן אשר mirit.ba@gmail.com

ד"ר ענבר כהן

inbar.cohen@gmail.com

ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 2014

ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 2015

ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 2017

ריכוז החלטות מליאת המועצה לשנת 2018

ריכוז החלטות מליאת המועצה לשנת 2019

ריכוז החלטות מליאת המועצה לשנת 2020