יום התרמת דם ביום ראשון 19.11.23

בעקבות ההיענות הרבה של תושבי להבים, החלטנו לקיים יום התרמת דם נוסף ביישוב
ביום ראשון | 19.11.23 | 18:00-12:00 | בבית המייסדים
עדיפות תינתן לבעלי סוג דם O. (+) (-)
לידיעה: אם מכסת התרומות תסתיים, התרומה תתאפשר ע"פ שיקול דעת של הצוות המקצועי במקום.
מבצע יישובי לאיסוף תרומות דם בבית המייסדים בלהבים ביום ראשון 19.11 בשעה 12 עד 18