הצעות למיזמים סביבתיים-קהילתיים

המועצה והמשרד להגנת הסביבה מזמינים קבוצות של תושבים להגיש הצעות למיזמים סביבתיים-קהילתיים בתחום ההתמודדות עם שינויי האקלים.
המיזם הזוכה יוכל לקבל תקציב של עד 10,000 ש"ח והזדמנות להשפיע על המרחב המקומי והסביבה שלנו!
קול קורא-הצעות למיזמים סביבתיים-קהילתיים