הצטרפו ליעל שילה ולנאמני הרחוב של להבים, כדי להיות לצד השכנים שלכם בימים הלא פשוטים שעוברים על כולנו, ומי ייתן שגם בימים טובים יותר שעוד יבואו.

הצטרפו ליעל שילה ולנאמני הרחוב של להבים, כדי להיות לצד השכנים שלכם בימים הלא פשוטים שעוברים על כולנו, ומי ייתן שגם בימים טובים יותר שעוד יבואו.

"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"
יחד אנחנו חזקים ❤️
לפרטים: 050-2041035 (בתיה סיטי)