דבר ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

תושבים יקרים,

עם כניסתי לתפקיד ראש המועצה , יחד עם חברי המועצה ועובדיה אמשיך בתנופת העשייה והפיתוח לה הייתי שותף לאורך השנים האחרונות כחבר מועצה ואנהיג את המועצה ביתר שאת לטובת שמירה, קידום וחיזוק הבית של כולנו.

אתגרים רבים וחשובים עומדים לפתחנו, השאיפה היא להביא את הישוב שלנו לעצמאות כלכלית בעתיד , אך בעת הזו עלינו לשמור על איזון תקציב המועצה וניהולו האחראי תוך משמעת תקציבית מחד ופיתוח וחדשנות מתמדת מאידך.

המועצה הינה כלי לחיזוקו ולביסוסו של היישוב והתושבים הם מרכזה של העשייה. המועצה תכוון את כל מאמציה לשקיפות, מתן שירות מיטבי לכולם.

נושאי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ביישוב יהיו בסדר עדיפות עליון ונר לרגלינו בשנים הבאות, הקניית ערכים וחינוך להצלחות לצד חדשנות ושאיפה למצוינות.

עבור תושבי להבים החיים בישוב קהילתי רב דורי הינו ערך חשוב ואנו מקדמים תוכניות לבני הגיל השלישי, לקליטת בנות ובנים, להעצמת הצעירים והתייחסות רצינית וכוללת לקליטתם של התושבים החדשים העתידיים להצטרף ליישוב בשנים הבאות.

אמשיך לפעול לקידום הבעיות התחבורתיות העומדות לפתחו של הישוב ולשאוף להקדמת הפתרון ע"י הרשויות השונות.

אפעל לחיזוק הבטחון האישי של תושבי להבים תוך שיפור וחדשנות בתחום ומציאת פתרונות מקצועיים מתקדמים במטרה למגר את תופעת הפשיעה בישוב.

אפעל לחיזוק ושיפור חיי הקהילה בראשם תרבות הפנאי באמצעות מגוון אירועי תרבות , חוגים, הרצאות והעשרה לכל הגילאים.

צוות עובדי המועצה המסורים, חבריי למליאת המועצה ואנוכי עומדים לרשותכם בכל נושא וכחלק מתפיסה חדשה של שיתוף הציבור, דלתנו תמיד תישאר פתוחה עבורכם.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות אתר האינטרנט, עמוד הפייסבוק של המועצה, טלפון או פשוט לבוא ולבקר.

 

שלכם,

יוסי ניסן