המועצה והמשרד להגנת הסביבה מזמין קבוצות של תושבים להגיש הצעות למיזמים סביבתיים-קהילתיים בתחום ההתמודדות עם שינויי האקלים.

המועצה והמשרד להגנת הסביבה מזמין קבוצות של תושבים להגיש הצעות למיזמים סביבתיים-קהילתיים בתחום ההתמודדות עם שינויי האקלים.
עד 10,000 ש"ח למיזם הזוכה והזדמנות להשפיע על המרחב המקומי והסביבה שלנו!
בהצלחה!
המועצה והמשרד להגנת הסביבה מזמין קבוצות של תושבים להגיש הצעות למיזמים סביבתיים-קהילתיים בתחום ההתמודדות עם שינויי האקלים.