14.02.2024- היכן אני מצביע/ה – הודעת מנהלת הבחירות ללהבים אפרת הבא-הררי בנושא איתור קלפי, בדיקת זכאות לבחור ומיקום ההצבעה ברשויות המקומיות:

פרטי הקלפי בו זכאי/ת הבוחר/ת להצביע, מופיעים בפתק "הודעה לבוחר" שנשלח אליכם לפני פרוץ המלחמה.
מי שהפתק לא ברשותם ומעוניינים באיתור מקום הקלפי, יכולים לברר זאת באתר משרד הפנים בקישור: https://www.gov.il/apps/moin/bocharim/
ובפורטל הבחירות לרשויות המקומיות בקישור: https://bchirot-muni.moin.gov.il/
איתור הקלפי היכן אתן.ם מצביעים