הידעתם? ריסוס קוטל רק יתושים בוגרים, אבל ייבוש מים עומדים מונע מהם להתרבות.

הידעתם? ריסוס קוטל רק יתושים בוגרים, אבל ייבוש מים עומדים מונע מהם להתרבות.
בדקו היכן יש מים עומדים בביתכם ויבשו את היתושים:
תחתית של עציץ עם מים, ברז דולף בגינה וכד' מזמינים את היתושים ומאפשרים להם להתרבות.
תודה על שיתוף הפעולה!