הורים יקרים, בעקבות פניותיכם ולאחר שיחה שהתקיימה עם פיקוד העורף, הנהלת אשל הנשיא, ראש המועצה ומנהלת מחלקת החינוך, אנו מבקשים להבהיר: ההחלטה על ההחרגה של "אשל הנשיא" התקבלה ע"י המועצה האזורית מרחבים, אליה משתייך ביה"ס בעת חירום

הורים יקרים,
בעקבות פניותיכם ולאחר שיחה שהתקיימה עם פיקוד העורף, הנהלת אשל הנשיא, ראש המועצה ומנהלת מחלקת החינוך, אנו מבקשים להבהיר:
ההחלטה על ההחרגה של "אשל הנשיא" התקבלה ע"י המועצה האזורית מרחבים, אליה משתייך ביה"ס בעת חירום.
כרגע הנהלת אשל הנשיא נערכת באמצעות:
  • מיפוי צוות ההוראה של ביה"ס.
  •  מיפוי באמצעות ביצוע סקר בקרב תלמידי ביה"ס.
  • מיפוי המרחבים המוגנים בביה"ס.
  • בדיקת אופן אבטחת ביה"ס.
בהתאם לכך יוחלט מה תכלול תוכנית הפתיחה המדורגת, מי התלמידים שיוזמנו וכיצד ייערכו מבחינת תלמידים שנשארים בבית.
כרגע, טרם הוחלט על מועד חידוש לימודים וכל המידע יובא לידיעת ההורים.