הודעת דן בדרום – צמצום בהפעלת קווי התחבורה הציבורית בעקבות נגיף הקורונה

שלום

בהתאם להנחיות משרד התחבורה, החל מתאריך 18/09/2020 ועד להודעה חדשה יבוצע צמצום בהפעלת קווי התחבורה הציבורית, עד להודעה חדשה.

בימים ראשון – חמישי, תסתיים פעילות התחבורה הציבורית היומית בשעה 22:00 (הנסיעות האחרונות שיבוצעו הן אלו שיצאו בשעה 22:00).

קווי תחבורה בינעירוניים יפעלו בימים ראשון – חמישי בלבד – הקווים לא יפעלו בימי שישי ומוצא"ש וכמו כן גם לא בערבי ומוצאי החגים.

בימי שישי ובערבי החגים, יפעלו קווי תחבורה עירוניים בלבד.

במוצא"ש ובמוצאי החגים, יפעלו קווי תחבורה עירוניים בלבד והשירות יסתיים בשעה 22:00 (הנסיעות האחרונות שיבוצעו הן אלו שיצאו בשעה 22:00).

כמות הנוסעים בכל נסיעה לא תעלה על 50% מכמות הנוסעים המותרת בשגרה.

באוטובוס בו אין תא מיגון לנהג, לא תאושר הישיבה במושב הראשון מאחורי הנהג.

דן באר שבע – קו 112 לא יפעל.

ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של דן בדרום www.danbadarom.co.il
ובאתר האינטרנט של דן באר שבע www.danbr7.co.il