ארכיון חדשות

22.01.2023 20:13: מיזם חדש של המחלקה לשירותים חברתיים לוותיקי להבים - חוגי ספורט

אנו שמחים להזמינכם להצטרף לחוגי ספורט מגוונים ללא עלות.


פירוט החוגים במודעה המצורפת והקישור לרישום https://docs.google.com/forms/d/1UE1WN3T0w7lnZZNPNhGEQQzsW2DO_FZxNHy5kwD-p7I/viewform?edit_requested=true


לפרטים נוספים: דורית בר-חן 052-4824553

לפרטים נוספים מיזם חדש של המחלקה לשירותים חברתיים לוותיקי להבים - חוגי ספורט