ארכיון חדשות

29.12.2022 16:22: הודעה חשובה ממחלקת הגביה

29.12.2022


הודעה ממחלקת הגביה:


בשל תקלה במערכת הפקת תלושי המיסים, נשלחו לתושבים בדוא"ל תלושים שגויים. 


אנו מבקשים שתתעלמו מהתלושים הללו ובימים הקרובים נשלח במקומם חדשים.


שימו לב: התלושים השגויים הם רק אלה שנשלחו בדוא"ל.

הודעה חשובה ממחלקת הגביה