ארכיון חדשות

25.12.2022 13:23: הודעה בדבר מקום מועצה מקומית להבים שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

הודעה בדבר מקום מועצה מקומית להבים שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998