ארכיון חדשות

06.12.2022 18:58: הודעה חשובה למקבלים הנחה בארנונה

תושבים יקרים,


לקראת שנת 2023 אנו נערכים לקראת בקשות להנחה בארנונה .


עד היום אנו שלחנו מכתבים לכל מבקשי ההנחות בתום כל שנה לחידוש הבקשה לקראת השנה החדשה.


מעתה ואלך אנו מבקשים מכם להגיש את הבקשה בצורה מקוונת  ע"י מילוי טופס בקשה להנחה המצ"ב
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת 2023


תצהיר למשפחה חד הורית לשנת 2023


בצירוף מסמכים רלוונטיים המתבקשים והם :


להנחת ילד נכה יש לצרף לבקשה:  • מסמך מביטוח לאומי המעיד על קבלת קצבת ילד נכה .

  •  צילום ספח ת.ז.


להנחת הורה יחיד יש לצרף לבקשה:  • הסכם גירושין (לא כל ההסכם) רק את הדף הראשון , הדף המציין  שהילד בחזקתכם ואת הדף האחרון עם החתימות של שני הצדדים.

  • תעודת גירושין

  • ספח ת.ז. מצולם פתוח עם שמות הילדים

  • תצהיר המעיד על הסטטוס שלכם המצ"ב


בנוגע לכל שאר ההנחות  - מי שזכאי יוכל למלא את טופס הבקשה להנחה המצ"ב  בצירוף צילום ספח ת.ז. ומסמכים רלוונטיים לבקשה כגון נכות וכו'


את הבקשות והמסמכים יש לשלוח במייל:
malkaz@lehavim.muni.il


reute@lehavim.muni.il


תמיד תוכלו לפנות למחלקת הגבייה ונענה בשמחה על כל שאלה בנושא.