ארכיון חדשות

10.11.2022 14:02: הנחה בארנונה למפקדי מילואים פעילים בצה"ל!

הנחה מירבית בארנונה, בשיעור 25%, למפקדי מילואים פעילים בצה"ל!
בישיבתה השבוע, החליטה מועצת להבים על הענקת הפטור המירבי שאישרה המדינה למפקדי מילואים פעילים בצה"ל כהוקרה לתרומתם לביטחונה וחוסנה של מדינת ישראל.
עוד הוחלט כי ההנחה תינתן רטרואקטיבית החל מחודש ינואר 2022.
מפקד מילואים פעיל הוא "מי שמשרת בתפקיד פיקודי כהגדרתו בפקודות הצבא, המחזיק בתעודת מפקד מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל או באישור תקף שנתן לו צה"ל על כך שהוא מפקד מילואים פעיל או שנמסרה הודעה על ידי צה"ל לרשות המקומית על כך שהוא מפקד מילואים פעיל".
הטופס לבקשת ההנחה יתעדכן בזמן הקרוב באתר המועצה ובדף פייסבוק זה.
מחלקת הגבייה צפויה לקבל את רשימת הזכאים ממשרד הביטחון.
עם קבלתה, נעדכן את ההנחה לזכאים באופן אוטומטי.

הנחה בארנונה למפקדי מילואים פעילים בצה