ארכיון חדשות

08.11.2022 06:29: ביוזמת ראש המועצה, נערכה אמש פגישה עם תושבי "שרונית" אליה הגיעו כ-50 מדיירי השכונה.

ביוזמת ראש המועצה, נערכה אמש פגישה עם תושבי "שרונית" אליה הגיעו כ-50 מדיירי השכונה.


בפגישה סקר ראש המועצה את התפתחות השכונה ואת לוח הזמנים הצפוי בעשרת החודשים הקרובים, בהם יבוצע שלב ג׳ של הפיתוח.


 


ההתקדמות המרכזית אליה הגיעה המועצה בשיתוף צוות ההיגוי של תושבי השכונה ומול חברת "מבנה", היא שיבוצע פיתוח מלא של רחובות השכונה שמאוכלסים ב-70 אחוזים, במקום 90 אחוזים עליהם חתמו התושבים עם חברת הפיתוח בעת הרכישה.


 


1. פיתוח מלא יבוצע בשלושה רחובות באופן מיידי: נחל יגור, נחל יבוק ונחל יתיר. 


רחובות נוספים שיגיעו ל-70 אחוז אכלוס יפותחו אף הם. 


2. פיתוח שצ"פ מלא בין הרחובות נחל מחניים ונחל מגדים. 


3. פיתוח שמונה מעגלי תנועה בשכונה, כולל גינון מלא בארבעת החודשים הקרובים. 


4. פיתוח שני שצ"פים בכניסה לשכונה משד' רימון, מעגל תנועה עזריאלי, וסביב מעגל תנועה שד' הזית - שד' חיטה.


5. השלמת מדרכות האספלט בחודשיים הקרובים, לרבות גישה ממגרשי הדונם עד למרכז עזריאלי. 


6. פיתוח מלא של הטיילת בגב נחל כזיב, כולל שתילה.  


7. סיום הליך רכישת הבובקט על-ידי המועצה, לניקוי שוטף של הכבישים והעשביה בשכונה. 


המועצה תוסיף לפעול לקידום איכות החיים בשכונה ההולכת ונבנית, בגישה משתפת ובהקדם האפשרי.

ביוזמת ראש המועצה, נערכה אמש פגישה עם תושבי