ארכיון חדשות

20.09.2022 17:55: תשליך

ביום הראשון של ראש השנה, לפני שקיעת השמש, אומרים את תפילת "תשליך" ליד מקום מים.
המים רומזים למידת החסד ומבטאים את תקוותנו שתפילותינו תתקבלנה ברצון.
נפגש ביום שני, 26 בספטמבר, יום א' של ראש השנה
סביב המזרקה הסמוכה למרכז המסחרי, בשעה 18:00
לתפילת "תשליך" ותקיעת שופר שנה טובה

לפרטים נוספים תשליך