ארכיון חדשות

22.12.2021 20:15: הודעת מועצה

תושבים יקרים ,
היום נערכה הישיבה בנוגע לערר שרמ״י הגישה לוועדת הערר המחוזית לאחר שמליאת מועצת הרשות המקומית לתכנון ובניה של להבים דחתה את הקמתה של השכונה פה אחד.
בישיבה הביע ראש המועצה את המחאה וההסתייגות של כל חברי המועצה והציבור מהרעיון לשווק שכונה נוספת באותו מתווה לפיו שווקה שכונת שרונית, וטען כי אל לנו לחזור בשנית על הטעות שנעשתה בשיווק שכונת שרונית, שנבנתה ללא הצגת תכנית הכוללת פתרון תחבורתי ויצירת עורף כלכלי למועצה.


לשמחתנו, כל אנשי המקצוע תמכו בעמדה שהציג ראש המועצה בישיבה.
נמשיך להיאבק בכל הכוח על מנת להבטיח את כל הדרוש לשמירה על קיומו, צביונו ועתידו של הישוב שלנו.
תודה לעו”ד ד״ר אמיר קמינצקי שייצג את עמדת המועצה במקצועיות ולפרופ׳ אבי גרוס שייצג את עמדת התושבים בצורה ראויה, על התנדבותם הראויה להערכה.
כשתתקבל החלטת יו״ר ועדת הערר, נשוב ונעדכן אתכם.

הודעת מועצה