ארכיון חדשות

09.12.2021 09:35: "האור של חנוכה לא מסתלק אחרי החג":


בעקבות מפגשי הדלקת הנרות המוצלחים במהלך ימי חנוכה וההיענות היפה של השכנים ברחובות השונים, אנחנו מעוניינים להרחיב את מיזם "מחוברים בקהילה".

ההשקעה הנדרשת מנאמן הרחוב אינה גדולה, אך ההשפעה החיובית של כל יוזמה שלו/ה על יחסי השכנים והאווירה היא משמעותית.בניית התכנית הקהילתית לשנת 2022 בעיצומה וזה בדיוק הזמן להצטרף לקהילת נאמני הרחוב מקרבת הלבבות והמשפיעה של להבים.

לקבלת פרטים נוספים, פנו לעו"ס הקהילתית בתיה סיטי בטלפון 0502041035.

אנחנו מצפים לכם!