ארכיון חדשות

29.11.2021 12:18: המלצות לשימוש כלל הגיל השלישי בישוב

תושבים יקרים,

ביום חמישי ה- 18/11/21 התקיימה הרצאה במועדון הבוקר של מח' הרווחה של המועצה ע״י רינת חדשי אדריכלית העוסקת בקידום בריאות ובטיחות במרחב הבנוי.

תחילה הוצגו הסיכונים המייחדים את הגיל השלישי ולאחר נתונים לגבי סיכוני נפילות ושכיחותם.

הנושאים בהם דנו כללו עקרונות כלליות לשיפור הבטיחות בבית ופירוט של פתרונות ספציפיים עבור אזורי הבית השונים.

הועלה גם נושא בטיחות אש,הערכות למצבי חירום וביטחון.

החברים קיבלו כלי עזר-רשימת תיוג לשימושם ולעזרה בניתוח המצב בבית.

מצ"ב המלצות לשימוש כלל הגיל השלישי בישוב.

המלצות לשימוש כלל הגיל השלישי בישוב