ארכיון חדשות

09.11.2021 14:12: עדכון בנושא חניון הרכבת

תושבי להבים,
אנו מבקשים לעדכנכם בנושא חניון הרכבת הסגור.
המועצה מבקשת להבהיר כי רכבת ישראל היא זו שבנתה את החניון והיא גם זו שסגרה אותו על דעת עצמה כשהציבה בטונדות.
הנהלת רכבת ישראל איתנה בדעתה שלא לשלם ארנונה למועצה ומי שנפגע מכך הינם תושבי הישוב ומשתמשי הרכבת מחוצה לו.
המועצה נמצאת בהליך משפטי מול רכבת ישראל.
כולנו תקווה כי ההליך יסתיים במהרה ולשביעות רצון התושבים.
אנו נמשיך לעדכנכם בהתפתחויות.
תודה על ההבנה.

עדכון בנושא חניון הרכבת