ארכיון חדשות

01.11.2021 14:13: הודעה בדבר הצעות לפרויקטים סביבתיים

תושבים יקרים,
המשרד להגנת הסביבה ומועצת להבים מזמינה קבוצות קהילתיות להגיש הצעות לפרויקטים סביבתיים.
מצורף קובץ ״קול קורא״ :

לפרטים נוספים