ארכיון חדשות

01.11.2021 14:06: מיזמים סביבתיים

תושבים יקרים,
המשרד להגנת הסביבה ומועצת להבים מזמינה קבוצות קהילתיות להגיש הצעות לפרויקטים סביבתיים.
מצורף קובץ ״קול קורא״

לפרטים נוספים מיזמים סביבתיים