ארכיון חדשות

17.10.2021 11:46: עדכון בנושא תאורת רחובות בישוב

תושבים יקרים,


לאור מספר תקלות רבות ולא שגרתיות בתאורת הרחובות, התקיימה ביום חמישי האחרון פגישה בנושא בהשתתפות ראש המועצה וחברת מנוליד המתחזקת את התאורה ביישוב.
בפגישה עלה כי הבעיה נובעת מתקלה שמקורה בהכנסת מתח גבוה מדי מחברת החשמל אל הפנסים, מה שגרם לקיצור חיי הפנסים והציוד הנלווה.
המועצה וחברת מנוליד מטפלים יחד מול חברת החשמל בנושא.
כמו כן, עודכנו מחברת מנוליד כי יש חוסר במלאי הפנסים.
אנא סבלנותכם בעת שהעניין בטיפול ונמצא בעדיפות גבוהה.