ארכיון חדשות

12.10.2021 14:01: פרוטוקול מליאת הועדה המקומית

תושבים יקרים,

כידוע הועדה המקומית לתכנון ובנייה התכנסה על מנת לדון בהתנגדויות עבור התוכנית לשכונת שרונים ודחתה את התכנית פה אחד (מצורף פרוטוקול הוועדה בלינק המצורף).

רשות מקרקעי ישראל (רמ״י) הגישה התנגדות לוועדת הערר המחוזית.

נקבע דיון ערר בוועדה המחוזית לתאריך ה 8/12/21 והגשת עמדת המועצה והתושבים נקבעה ל 15/10/21.

בכדי לאפשר לתושבים ולמועצה להגיש את עמדתם המנומקת ביקשה המועצה דחייה עד ליום 15/11/2021 ובקשתה התקבלה.

חשוב לציין כי כל תושב שהגיש התנגדות לתוכנית שכונת שרונים מוזמן לשלוח את תגובתו לועדת הערר המחוזית (מחוז דרום):

במייל: Adibe@iplan.gov.il

בפקס: 08-6270129

טלפון הועדה המחוזית לבירורים: 08-6270057
https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A1-2021003-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A-1.8.2021.pdf?fbclid=IwAR2vD5LjO8d91M0Bb9-wwflVGdW4fjVDRcrjPNK9bNOlr0gF18u3RisVHS8

לפרטים נוספים