ארכיון חדשות

19.09.2021 09:26: להלן לו״ז פעילות האבטחה בישוב, כולל זמני איוש שערים בישוב.

תושבים יקרים,

להלן לו״ז פעילות האבטחה בישוב, כולל זמני איוש שערים בישוב.

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2021/09/%D7%9C%D7%95%D7%96-%D7%A1%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D.pdf

לפרטים נוספים