ארכיון חדשות

14.09.2021 18:53: סדרת מפגשים קבוצתיים לבני משפחה המטפלים בהורה / בן זוג

פרטים נוספים בקובץ המצורף.


להרשמה בהודעה: דפנה עזוז: 052-6554051

סדרת מפגשים קבוצתיים לבני משפחה המטפלים בהורה / בן זוג