ארכיון חדשות

14.09.2021 18:39: פרוייקט הצבת הפנאלים הסולאריים

תושבים יקרים,

פרוייקט הצבת הפנאלים הסולאריים על גגות להבים יצא לדרך: במסגרת הפרוייקט החלנו בהצבת התשתית על גגות מבני הציבור בלהבים לקראת התקנת הפאנלים הסולאריים.

ההכנסה הצפויה לקופת המועצה היא מאות אלפי שקלים בשנה שישמשו לתוספת ושיפור השירותים לתושבים.

(צפי החזר ההשקעה הכספית בפרוייקט הינו 9 שנים).

הפרוייקט בו תמכו כל חברי המועצה ימומן ע״י הלוואה שיזם מפעל הפיס בסך 2.3 מיליון ש״ח (פריים מינוס 1) למשך 7.5 שנים שיחזרו מהכספים שיתקבלו מחברת החשמל.

הפרוייקט הינו המשך למדיניות המועצה הקודמת ובכך מצטרפת להבים לרשויות המובילות שינוי בהרגלי הצריכה של אנרגיה נקייה תוך הפחתת הזיהום הסביבתי, חסכון כלכלי ואף יצירת הכנסות נוספות לקופת המועצה בשנים הבאות .

פרוייקט הצבת הפנאלים הסולאריים