ארכיון חדשות

30.08.2021 08:41: הגשת מועמדות עבור מלגות לימודים לשנת הלימודים האקדמית תשפ״ב של המועצה יחד עם מפעל הפיס.

סטודנטים תושבי היישוב שימו לב:

ניתן להגיש מועמדות עבור מלגות לימודים לשנת הלימודים האקדמית תשפ״ב של המועצה יחד עם מפעל הפיס.

מועד ההגשה הוארך (ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 2/9/2021.

לפרטים ומילוי טפסים כאן:

https://lehavim.muni.il/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9D/?fbclid=IwAR06vGoHUJ0gHvybPtxxZH4a7M5Ty2zO10suQK_vSeQ2--yGeOANQS0-Qc4

לפרטים נוספים