ארכיון חדשות

25.08.2021 17:25: מלגות לימודים לסטודנטים לשנת הלימודים האקדמית תשפ״ב של המועצה יחד עם מפעל הפיס.

סטודנטים תושבי היישוב שימו לב: מחר 26/8 היום האחרון להגשה:
ניתן להגיש מועמדות עבור מלגות לימודים לשנת הלימודים האקדמית תשפ״ב של המועצה יחד עם מפעל הפיס.

לפרטים ומילוי טפסים כאן:


https://lehavim.muni.il/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9D/

לפרטים נוספים