ארכיון חדשות

11.08.2021 12:49: הגשת מועמדות עבור מלגות לשנה"ל תשפ"ב

סטודנטים תושבי היישוב שימו לב:

ניתן להגיש מועמדות עבור מלגות לימודים לשנת הלימודים האקדמית תשפ״ב של המועצה יחד עם מפעל הפיס.

לפרטים ומילוי טפסים כאן:

https://lehavim.muni.il/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9D/?fbclid=IwAR0kDjkPWx_7Edwpmigfr8xh6tH6w3PV4Hlh2e4MPuX3sO2DgBilgJmHIiU

לפרטים נוספים הגשת מועמדות עבור מלגות לשנה