ארכיון חדשות

04.08.2021 11:22: הפסקה באספקת המים ברחוב קידה עקב החלפת ברז - 4.8.21

תושבים יקרים,


עקב החלפת ברז מים,

מתוכננת היום הפסקה באספקת המים ברחוב קידה משעה 11:25 ולמשך כ- 20 דקות.

הפסקה באספקת המים ברחוב קידה עקב החלפת ברז  - 4.8.21