ארכיון חדשות

16.03.2021 18:48: הודעת מועצה
תושבים יקרים,

לאור בקשת ההורים בישוב פעלה המועצה

להחזרת כספי הורים ששולמו לשבט הצופים בשנה שעברה, המועצה קיבלה החזר על סך של 43,000 ש״ח.

במהלך החודש הקרוב תעביר המועצה 100 ש״ח על כל חניך ששילם דמי הרשמה ישירות לחשבון המשפחה.מועצה מקומית להבים.הודעת מועצה