ארכיון חדשות

09.03.2021 15:18: משולחנה של ווטרינרית היישוב.

זהירות תנים - זהירות כלבת !
תושבים יקרים,
זוהי קריאה הפונה לציבור מאכילי החתולים ואלו הנותנים לכלביהם לאכול בחוץ ומשאירים את האוכל עומד.
להבים סובבת טבע מיוער בו מסתובבות חיות בר שונות וביניהם תנים.
אלו עשויים להחדיר לישוב את מחלת הכלבת.
תנים אשר אינם חוששים להכנס לישוב ולקרבת אנשים זהו מקור לדאגה.
לכן:
1.אין להאכיל חתולים בגבולות החיצוניים של הישוב.
2. אין להשאיר מזון לבע"ח (כלבים, חתולים) ללא השגחה.
3. יש לאסוף מזון שלא נאכל.
4. יש להקפיד לסגור פחים.
שלכם,
ד"ר עדי ולרשטיין

משולחנה של ווטרינרית היישוב.