ארכיון חדשות

09.03.2021 10:50: הודעת מחלקת הנדסה

תושבים יקרים,
בשבועות האחרונים, שדרות הזית חסומים לנסיעה מכיכר הצופים ועד לכיכר עכו.
בצומת הרחובות הזית והגפן בסמוך לשוחות הביוב הופיעה שקיעה שאופיינית לתקלות במערכות ביוב.
השקיעה טופלה מקומית ובמקביל בוצעה בדיקה מקיפה למערכת הביוב באיזור.
הבדיקה שללה תקלה במערכת הביוב ובמקביל הופיעה שקיעה גדולה וחמורה יותר מעבר לגבולות הטיפול המקומי.
הדבר העלה חשש להמצאות בולען , הכביש נסגר והחלנו בבדיקה מקיפה הכוללת קידוחי קרקע ובדיקות החדרה, הכל בליווי יועץ קרקע מומחה.
בימים אלו, לאחר שהוסר החשש לקריסה משמעותית של הכביש, אנו שוקדים על תכנון הטיפול בבעיה הדורשת תיקון רחב המחייב הוצאת מכרז קבלני לביצוע העבודות.
חשוב לציין כי לא קיים חשש לנזק היקפי רחב יותר, אולם הכביש במצבו הנוכי אינו בטוח לנסיעה ועל כן הכביש נותר סגור עד לגמר הטיפול בבעיה.
בצומת התאנה חוגלה מתבצעת עבודה נוספת בימים אלה להקמת מעגל תנועה במקום הגבהת הצומת .
צפי סיום הטיפול: חודש אפריל .
מתנצלים מראש על אי הנוחות .

הודעת מחלקת הנדסה