ארכיון חדשות

11.02.2021 13:54: משולחנה של ווטרינרית היישוב

ברכות וגאווה רבה על זכיית הישוב בדגל היופי מהמועצה לישראל יפה.
עם זכייה זו נזכור כי עלינו להצדיק את הפאר וההדר ולהקפיד לאסוף אחרי כלבינו.
נמשיך להיות יישוב המשמש דוגמא ומופת בכל הארץ כולה.
ישר כח.

משולחנה של ווטרינרית היישוב