ארכיון חדשות

28.01.2021 16:43: לכידת חתולים חסרי בית לצורך עיקור/סירוס 

תושבי יקרים,
בקרוב מתוכננת שוב לכידת חתולים חסרי בית לצורך עיקור/סירוס שתערך בשעות הבוקר.
החתולים יעברו עיקור/סירוס אצל וטרינר ויוחזרו למחרת לחצר או מיקום שממנו נלקחו.
חתול מעוקר/מסורס מסומן עם חתך רוחב קטן בקצה האוזן (או חתך בצורת משולש קטן באוזן).
במידה וידוע לכם על חתולים חסרי בית שיש לעקר/לסרס : נא לפנות טלפונית בלבד לשולי 052-8889441

לכידת חתולים חסרי בית לצורך עיקור/סירוס