ארכיון חדשות

31.12.2020 09:00: סגירת השער המזרחי בתקופת הסגר

תושבים יקרים, בתקופת הסגר הנוכחי השער המזרחי יהיה סגור לאורך כל שעות היממה.
אנו נעדכן על פתיחתו מחדש.

סגירת השער המזרחי בתקופת הסגר