ארכיון חדשות

25.12.2020 13:05: משולחנה של הוטרינרית 

בעלי כלבים יקרים,
על פי חוק עזר ללהבים פרק ג'- שמירת הסדר והניקיון במקומות ציבוריים, סעיף 23 א'- חובת איסוף צואת בעלי-החיים במקום ציבורי ועל פי חוק הפיקוח על כלבים, החזקת כלב במקום ציבורי, סעיף 3: ״לא יחזיק בעל כלב את כלבו במקום ציבורי אלא כאשר הכלב קשור היטב ומחסום על פיו״.
להבים מרושתת במצלמות כולל גינת הכלבים. אנא דאגו לנהוג בנימוס, אחריות אישית ומחוייבות חברית וציבורית, דאגו לסביבה ולכלבים. צואת כלבים יכולה להעביר מחלות לכלבים אחרים וכלב משוטט יכול להדרס, לאכול רעל, להפצע עקב קטטה עם כלבים אחרים ולהנשך ע"י חיית בר ולחלות בכלבת.
אנא דאגו להמנע מעוגמת נפשו גלו אחריות אישית לטובת כולנו ולבריאות כולנו.
דר' עדי
הוטרינרית הישובית

משולחנה של הוטרינרית