ארכיון חדשות

17.11.2020 05:54: מנוע הזכויות הלאומי!

תושבים יקרים,
שלשום בערב עלה לאוויר מנוע הזכויות הלאומי! גרסת ההרצה מכילה זכויות של אזרחים ותיקים, אז מוזמנים להעביר לחברים ובני משפחה: https://mybenefits.gov.il/
הפרויקט הוא תוצר של עבודה מאומצת של ישראל דיגיטלית וממשל זמין, יחד עם ביטוח לאומי, הרשות לניצולי שואה, משרד הבריאות, רשות האוכלוסין, רשות המיסים, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, משרד העלייה והקליטה, המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, החשב הכללי, בנק ישראל, רשות המים, רשות החשמל, הרשויות המקומיות וכמובן - מיזם ״כל זכות״ וחברת signatureIT.

לפרטים נוספים