ארכיון חדשות

09.11.2020 16:16: עדכון קורונה

תושבים יקרים,
בעקבות החלטת קבינט הקורונה לסגור את מגרשי הכדור רגל והכדורסל, בשל אי היכולת לשמור מרחק של שני מטר בין שחקן לשחקן.
ועדת קורונה היישובית החליטה לסגור את המגרשים ביישוב עד לשינוי ההנחיות.
בברכה,
מועצה מקומית להבים
ועדת קורונה יישובית

עדכון קורונה