ארכיון חדשות

18.10.2020 11:30: משולחנה של הוטרינרית - קבלת קהל 18/10/20

תושבים יקרים,
היום 18.10.20, תתקיים קבלת קהל כסדרה אצל הוטרינרית בין השעות: 12:00-14:00 מוזמנים,
דר' עדי