ארכיון חדשות

18.10.2020 08:04: הודעת מועצה

תושבים יקרים,
בהמשך להודעת שהתקבלו אצלכם מבוקר זה 18.10.20 בדבר הפסקת חשמל יזומה הצפוייה הבוקר, לא מתוכננת היום הפסקת חשמל ביישוב להבים.
המסרון שנשלח היום מקורו בתקלה במערכת שחזרה על עצמה אצל חברת החשמל.
חברת החשמל מתנצלת בפני תושבי להבים על הטעות.

הודעת מועצה