ארכיון חדשות

11.10.2020 10:11: משולחנה של הוטרינרית - קבלת קהל 11.10.20

תושבים יקרים,
היום 11.10.20, תתקיים קבלת קהל כסידרה אצל הוטרינרית בין השעות: 12:00-14:00
מוזמנים
להתראות, דר' עדי.